Η ΕΠΜΑΣ προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για τον εξοπλισμό ασφαλείας της εισόδου κοινού της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξ. Σούτσου.

Την περίληψη της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ.

Την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ.

Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, το σχετικό πρακτικό από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Μ.Α.Σ. θα το βρείτε εδώ.