Τη διακήρυξη κλειστού συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη σήμανσης χώρου και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας της Ε.Π.Μ.Α.Σ., θα τη βρείτε εδώ.