Η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια video server για την παρουσίαση ψηφιακής έκθεσης “EL GRECO”.

Την περίληψη της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ.
Όλη τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.