Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, μεταφοράς και εγκατάστασης των έργων τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης, σε αποθήκη στη Μαγούλα Αττικής και στην Εθνική Γλυπτοθήκη στο Γουδί.

Την περίληψη της διακήρυξης θα την βρείτε εδώ.

Όλη τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.