Η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο πλαίσιο του έργου αποξήλωσης επικίνδυνων υλικών – σκόνης (αμιάντου) από το κτίριο Α της ΕΠΜΑΣ, στην οδό Μιχαλακοπούλου 1, Αθήνα και την έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητος μετά την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών από τους χώρους της ΕΠΜΑΣ.

Τη σχετική απόφαση του Δ.Σ της ΕΠΜΑΣ θα τη βρείτε εδώ.
Την περίληψη της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ.
Όλη τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.
Πρόσφατη Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Διακήρυξης θα βρείτε εδώ.