Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2019-31/01/2019, θα τα βρείτε εδώ.