Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα 01-01-2020-31-01-2020, θα τα βρείτε εδώ.