Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα 01-06-2019-30-06-2019, θα τα βρείτε εδώ.