Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα 01-12-2019-31-12-2019, θα τα βρείτε εδώ.