Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα01/2/2017-28/2/2017, θα τα βρείτε εδώ