Η ΕΠΜΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των νέων κτιριακών της εγκαταστάσεων.
Τη σχετική απόφαση για το διαγωνισμό θα τη βρείτε εδώ  
το κείμενο της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ