2020
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή

2019
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή

2018
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή

2017
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή

2016
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή

2015
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή
Απολογισμός-Ισολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή

2014
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Α. Σούτσου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Μενεγάκη
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ο. Φωκά
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Βεκρή