κατάλογος της έκθεσης E. Ziller, αρχιτέκτων, που είχε εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης επανεκδόθηκε και διατίθεται στο πωλητήριο της Εθνικής Πινακοθήκης.

Η Διευθύντρια
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα