Η ΕΠΜΑΣ προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης “Συστήματος Καθαρισμού Όψεων της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξ. Σούτσου.
Τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.