κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του στις 18-07-2012, αποφάσισε να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού,
με μετάταξη δύο (2) υπαλλήλων των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού (τοποθέτηση στην Αθήνα), ΠΕ Διοικητικού (τοποθέτηση στο μουσείο Καπράλου στην Αίγινα) , και από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι, που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της ΕΠΜΑΣ, στη διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 1, Τ.Κ. 116 01 – Αθήνα.

Δείτε όλο το κείμενο της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης εδώ.