Η Εθνική Πινακοθηκη ενημερώνει το κοινό ότι το Σάββατο 17 Mαρτίου 2018 το παιδικό εργαστήριο δεν θα λειτουργήσει λόγω ασθενείας του υπεύθυνου του εργαστηρίου κ. Μιχάλη Μαδένη.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.