είναι ο εορτατσμός της “Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού”, και η είσοδος για τους επισκέπτες του μουσείου είναι ελεύθερη.