Η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανημάτων προβολής, για την παρουσίαση της ψηφιακής έκθεσης “EL GRECO”.

Την περίληψη της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ.

Όλη τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.