Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξ. Σούτσου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ.

Την περίληψη της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ.

Όλη τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.