Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξ. Σούτσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ.

Όλη τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.