Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης των κτιρίων Β΄και Γ΄της ΕΠΜΑΣ.

Τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.