Πρόσκληση Εγκαινίων Νέας Παρουσίασης των Μονίμων Συλλογών