Απαντήσεις ερωτήσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό καθαριότητας της ΕΠΜΑΣ, θα βρείτε εδώ.
Επιπλέον απαντήσεις ερωτήσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό καθαριότητας της ΕΠΜΑΣ, θα βρείτε εδώ.