Από τη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της ΕΠΜΑΣ ανακοινώνεται ότι την 1/8/2016 τοποθετήθηκε και ανέλαβε υπηρεσία στην ΕΠΜΑΣ η κ. Τασιοπούλου Χριστίνα του Αντωνίου σε θέση ΔΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού, στα πλαίσια Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 5 μηνών, Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2016 του ΟΑΕΔ.