Την Τετάρτη, 24 Αυγούστου, στις 12.00 ο υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΠΜΑΣ Θανάσης Σπηλιόπουλος θα ξεναγήσει το κοινό στην έκθεση “Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική Ελλάδα της Ζωγραφικής του” Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (μέχρι 20 άτομα)