κα Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα θα υποδεχθεί και θα ξεναγήσει το κοινό στην έκθεση:«Παρίσι 1900, Αρ Νουβώ και Μοντερνισμός. Θησαυροί από το Πετί Παλαί, Μουσείο της πόλεως του Παρισιού» την Τετάρτη 12/01/2011 στις 7.30 μ.μ.