΄Υδρα - Μόραλης Γιάννης

Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009)

΄Υδρα, 1953

Μελάνι σε χαρτί, 21,5 x 28,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7970/1

Μοιραστείτε: