Αδάμ και Εύα διωγμένοι από τον παράδεισο - Βάρη Σοφία

Βάρη Σοφία (1940 - 2023)

Αδάμ και Εύα διωγμένοι από τον παράδεισο, 1979

Κραγιόνια σε μουσαμά, 189 x 294 εκ. συνολικές

Δωρεά Ντορέτ Καραϊωσηφόγλου

Αρ. Έργου: Π.5930/1-3

Μοιραστείτε: