Αφιέρωμα στην Αλίκη Τ. ΙΙ - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Αφιέρωμα στην Αλίκη Τ. ΙΙ, 1962

Ξυλογραφία σε χαρτί, 100 x 35 εκ.

Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου

Αρ. Έργου: Π.7230

Μοιραστείτε: