Αυτοπροσωπογραφία - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Αυτοπροσωπογραφία, 1970

Χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 64,7 x 49,9 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9359

Μοιραστείτε: