Αυτοπροσωπογραφία - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Αυτοπροσωπογραφία, 1937

Μολύβι σε χαρτί, 26,4 x 20,8 εκ.

Δωρεά Τράπεζας της Ελλάδος

Αρ. Έργου: Π.1476

Μοιραστείτε: