Αυτοπροσωπογραφία - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Αυτοπροσωπογραφία

Λάδι σε καμβά, 47,7 x 41,2 cm

Αρ. Έργου: Π.10798

Μοιραστείτε: