Αυτοπροσωπογραφία - Γερανιώτης Δημήτριος

Γερανιώτης Δημήτριος (1871 - 1966)

Αυτοπροσωπογραφία, 1939

Λάδι σε ξύλο, 60 x 47 εκ.

Δωρεά ανωνύμου

Αρ. Έργου: Π.5210

Μοιραστείτε: