Αγάλματα σε εσωτερικό - Καραβούζης Σαράντης

Καραβούζης Σαράντης (1938 - 2011)

Αγάλματα σε εσωτερικό, 1987

Χαλκογραφία σε χαρτί, 19,8 x 13 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10102

Μοιραστείτε: