Αγία Τριάδα, οδός Πειραιώς. Κάτοψη στη στάθμη του ισογείου και του γυναικωνίτη - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Αγία Τριάδα, οδός Πειραιώς. Κάτοψη στη στάθμη του ισογείου και του γυναικωνίτη, 1915

Μελάνι, υδατόχρωμα σε χαρτί, 80 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.70

Μοιραστείτε: