Αγία Τριάδα - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Αγία Τριάδα

Μπλοκ τηλεγραφημάτων με 45 σχέδια

Μολύβι και κάρβουνο σε χαρτί, 21,8 x 16,4 εκ.

Αρ. Έργου: Π.11783/5

Μοιραστείτε: