Αγία Τριάς - Veneziano Marco, απόδοση

Veneziano Marco, απόδοση
Βενετσιάνο Μάρκο, απόδοση

Αγία Τριάς, π.1380

Τέμπερα σε ξύλο, 42,7 x 31 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3194
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: