Άγιος Ανδρέας - Σχολή Φλωρεντίας

Σχολή Φλωρεντίας

Άγιος Ανδρέας, αρχές 17ου αι.

Σανγκίνα σε χαρτί, 34,5 x 20,9 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1320

Μοιραστείτε: