Άγιος Λουκάς Πατησίων. Κίονας με κιονόκρανο σε νεορωμανικό ύφος, προϋπολογισμός των τεσσάρων κιόνων του κεντρικού θόλου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Άγιος Λουκάς Πατησίων. Κίονας με κιονόκρανο σε νεορωμανικό ύφος, προϋπολογισμός των τεσσάρων κιόνων του κεντρικού θόλου, 1865 - 1870

Μελάνι σε χαρτί, 33,8 x 20,9 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.60

Μοιραστείτε: