Άγιος Λουκάς Πατησίων. Κιονόκρανο σε νεορωμανικό ύφος - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Άγιος Λουκάς Πατησίων. Κιονόκρανο σε νεορωμανικό ύφος, 1865 - 1870

Μελάνι, υδατόχρωμα σε χαρτί, 42 x 35 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.61

Μοιραστείτε: