Άγνωστος ναός, πιθανώς ο Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια. Κάτοψη με λεπτομέρειες σε διαφορετικές στάθμες - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Άγνωστος ναός, πιθανώς ο Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια. Κάτοψη με λεπτομέρειες σε διαφορετικές στάθμες

Μελάνι, υδατογραφία σε χαρτί, 60 x 45 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.195

Μοιραστείτε: