Αγροτικόν - Βατζιάς Μάριος

Βατζιάς Μάριος (1926 - 2008)

Αγροτικόν

Λαδοτέμπερα σε card-board, 82,5 x 60,5 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3840

Μοιραστείτε: