Αίγινα - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Αίγινα, 1828

Λιθογραφία σε χαρτί, 25,7 x 31,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓΙΙΙ/ιβ
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: