Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. Διαμήκης τομή στον βόρειο διάδρομο προς ΝΑ - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. Διαμήκης τομή στον βόρειο διάδρομο προς ΝΑ, 1860

Μελάνι, κόκκινο χρώμα σε χαρτί, 52 x 112 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.12

Μοιραστείτε: