Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. Διαμήκης τομή της νότιας αίθουσας (βιβλιοθήκης) προς ΒΔ - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. Διαμήκης τομή της νότιας αίθουσας (βιβλιοθήκης) προς ΒΔ, 1860

Μελάνι, κόκκινο χρώμα σε χαρτί, 52 x 111 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.11

Μοιραστείτε: