Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. Εγκάρσια τομή δια του προθαλάμου της αίθουσας συνεδριάσεων προς ΒΑ - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. Εγκάρσια τομή δια του προθαλάμου της αίθουσας συνεδριάσεων προς ΒΑ, 1860

Μελάνι, κόκκινο χρώμα σε χαρτί, 52 x 112 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.10

Μοιραστείτε: