Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. Κύρια όψη με ένδειξη του ικριώματος για την τοποθέτηση του αγάλματος του Απόλλωνα του Λεωνίδα Δρόση (1882) - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. Κύρια όψη με ένδειξη του ικριώματος για την τοποθέτηση του αγάλματος του Απόλλωνα του Λεωνίδα Δρόση (1882), 1860

Μελάνι, καφέ χρώμα σε χαρτί, 52 x 112 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.14

Μοιραστείτε: