Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. ΒΔ όψη προς το Πανεπιστήμιο με ένδειξη του ικριώματος για την τοποθέτηση των αγαλμάτων του Λ. Δρόση (1882) - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία. ΒΔ όψη προς το Πανεπιστήμιο με ένδειξη του ικριώματος για την τοποθέτηση των αγαλμάτων του Λ. Δρόση (1882), 1860

Μελάνι, φαιό χρώμα σε χαρτί, 52 x 107 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.13

Μοιραστείτε: