Ακροατήριο με άντρες ΙΙ - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Ακροατήριο με άντρες ΙΙ, 1970

Ξυλογραφία σε χαρτί, 125 x 69 εκ.

Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου

Αρ. Έργου: Π.7149

Μοιραστείτε: