Ακροατήριο με άντρες ΙΙΙ - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Ακροατήριο με άντρες ΙΙΙ, 1970

Ξυλογραφία σε χαρτί

Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου

Αρ. Έργου: Π.7156

Μοιραστείτε: